Nasze produkty

Na podstawie skaningu laserowego 3D dostarczamy surowe dane w postaci chmury punktów.

Opracowujemy dokładne i szczegółowe widoki elewacji, rzuty kondygnacji oraz przekroje.

Przygotowujemy modele BIM wraz ze szczegółowymi bazami danych w środowiskach Autodesk Revit oraz ArchiCAD.

Oferujemy opracowanie modeli 3D CAD obiektów przemysłowych, architektonicznych oraz zabytkowych

Opracowujemy modele 3D w formie siatki MESH z realistycznymi teksturami

Generujemy wysokorozdzielcze metryczne zdjęcia elewacji – ORTOFOTOPLANY

Opracowujemy inteligentne modele instalacji PDMS na podstawie chmury punktów.

Wykonujemy specjalistyczne pomiary deformacji oraz monitoring przemieszczeń.

Wykonujemy dokładne i szybkie pomiary objętości i powierzchni obiektów kubaturowych przy użyciu skaningu laserowego i fotogrametrii.

Opracowujemy analizy potencjalnych kolizji modeli CAD 3D w odniesieniu do chmury punktów.

Udostępniamy opracowane dane ze skaningu laserowego
w postaci przeglądarki panoramicznych chmur punktów TruView.

Wykonujemy rejestrację oraz orientację chmur punktów dla projektów liczących nawet ponad 1000 stanowisk.