Opracowujemy dokładne i szczegółowe widoki
elewacji, rzuty kondygnacji oraz przekroje.

Na postawie chmury punktów generujemy rysunki 2D CAD wraz z wymiarami(.DWG, .DGN), przedstawiające widoki elewacji, rzuty kondygnacji, rzuty połaci dachowych z zaznaczeniem kominów, odwodnienia, rynien i rur spustowych.

Dodatkowo opracowujemy rysunki 2D wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, wentylacji mechanicznej, kanalizacji, C.O., a także rysunki przekrojów pionowych przez miejsca charakterystyczne budynku.

Opracowane rysunki 2D CAD charakteryzują się wysoką szczegółowością oraz dokładnością możliwą do osiągnięcia jedynie dzięki zastosowaniu skanowania laserowego 3D w odróżnieniu od tradycyjnych pomiarów. Pozyskanie kompleksowych danych pomiarowych umożliwia nam określenie wielu cennych informacji na każdym etapie inwentaryzacji obiektu.

Przy opracowywaniu dokumentacji 2D istotnym czynnikiem wpływającym na czasochłonność oraz koszt opracowania jest oczekiwana szczegółowość generowanego rysunku, dlatego przed przystąpieniem do wektoryzacji, określamy oczekiwany poziom szczegółowości zarówno obiektów mieszkalnych, przemysłowych czy zabytkowych.

Wybrane projekty