Opracowujemy modele 3D w formie siatki MESH z realistycznymi teksturami.

Dla nieregularnych, złożonych obiektów np. figur, detali architektonicznych wykorzystujemy algorytmy łączące chmurę punktów w gęsta siatkę trójkątów tzw. mesh. Modele mesh 3D pozwalają na bardzo dokładne odwzorowanie geometrii 3D obiektu wraz z zachowaniem rzeczywistej tekstury, dzięki czemu powstaje fotorealistyczny model 3D.

W zależności od oczekiwanej dokładności i wierności odtworzenia tekstury obiektu wykorzystujemy różne techniki pomiarowe takie jak: skaning laserowy, fotogrametrię naziemną lub lotniczą. W odniesieniu do oczekiwanych wyników oraz względów ekonomicznych dobieramy stosowną metodę pomiarową.

Opracowane modele MESH 3D przekazujemy w formacie .STL lub .OBJ z rzeczywistą teksturą.

Zastosowania modeli MESH 3D:
  • Nieregularne obiekty zabytkowe, sakralne w tym: detale architektoniczne, figury, rzeźby
  • Stanowiska archeologiczne wraz z wykopaliskami
  • Eksponaty muzealne
  • Kopalnie głębinowe oraz odkrywki górnicze

Wybrane projekty