Generujemy wysokorozdzielcze metryczne zdjęcia elewacji – ORTOFOTOPLANY.

Inwentaryzacja obiektów zabytkowych, archeologicznych wymaga często bardzo wiernego zobrazowania rzeczywistego stanu każdego elementu. Skomplikowanie geometryczne oraz barwne niektórych detali zabytków a także całych obiektów można przedstawić najlepiej przy pomocy ortofotoplanów.

Opracowywane ortofotoplany charakteryzują się kartometrycznością, co umożliwia wykonywanie na nich dowolnych pomiarów, dodatkowo odwzorowują rzeczywiste kolory obiektu. Wierna rejestracja tekstury obiektu na ortofotoplanie znacząco ułatwia interpretację, co przekłada się na dokładność wektoryzacji.

Przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych wykonujemy obrazy, których wielkość piksela terenowego sięga 1 mm.

W przypadku obiektów bardzo szczegółowych np. malowideł możemy wykonać ortofotoplany o znacznie większej rozdzielczości rzędu 0,2 mm piksela terenowego.

W zależności od szczegółowości geometrycznej i barwnej obiektu, wymaganych dokładności, dostępności obiektu a także budżetu Klienta opracowujemy ortofotoplany na podstawie skaningu laserowego, fotogrametrii naziemnej a także z wykorzystaniem platformy bezzałogowej UAV.

Opracowane wysokorozdzielcze ortofotoplany bardzo dobrze uzupełniają dokumentację wykonaną na podstawie skaningu laserowego i stanowią cenne narzędzie pracy dla konserwatorów zabytków, architektów, archeologów.

Praktyczne zastosowania:
  • Obiekty zabytkowe w szczególności detale architektoniczne
  • Malowidła
  • Archeologia

Wybrane projekty