Wykonujemy dokładne i szybkie pomiary objętości i powierzchni obiektów kubaturowych przy użyciu skaningu laserowego i fotogrametrii.

Zastosowanie skaningu laserowego 3D w procesie obliczenia objętości oraz powierzchni mas ziemnych, hałd, składowisk kruszyw, wyrobisk górniczych oraz innych obiektów kubaturowych stanowi niewymierną korzyść. Pozwala nie tylko na pozyskanie bardzo dokładnych, kompletnych  danych ale przede wszystkim umożliwia znacząco skrócenie prac terenowych w stosunku do metod klasycznych.

Opracowane na podstawie chmury punktów modele obiektów kubaturowych szczegółowo  odwzorowują ich powierzchnię dzięki czemu można dokładnie określić objętość.

Dodatkowo na podstawie pozyskanych danych w różnym czasie wykonujemy analizy zmian objętości np. składowanych kruszyw.

W pomiarach obiektów kubaturowych wykorzystujemy również metody fotogrametryczne przy użyciu bezzałogowej platformy UAV.

Wybrane projekty