Wykonujemy rejestrację oraz orientację chmur punktów dla projektów liczących nawet ponad 1000 stanowisk.

Oferujemy wykonanie rejestracji chmur punktów oraz nadanie georeferencji projektom liczącym nawet ponad 1000 stanowisk. Na podstawie otrzymanych od Klienta surowych danych pomiarowych pochodzących ze skaningu laserowego opracowujemy gotowy produkt w postaci zarejestrowanej chmury punktów, którą w zależności od oczekiwań poddajemy transformacji do wybranego układu współrzędnych, a także unifikujemy zgodnie z określonymi wymaganiami.

Dodatkowo wraz z produktem finalnym dostarczamy raport z rejestracji przedstawiający dokładność wykonanego procesu. Rejestrację surowych danych realizujemy przy użyciu programów: Leica Cyclone, Z+F LaserControl, RIEGL RiSCAN PRO, Faro SCENE.

Wybrane projekty