Opracowujemy analizy potencjalnych kolizji modeli CAD 3D w odniesieniu do chmury punktów.

Skaning laserowy oraz modelowanie 3D posiada wspólną płaszczyznę do opracowywania analiz na obiektach, jaką jest wykrywanie kolizji. Realizowane na podstawie chmury punktów oraz modeli 3D analizy pozwalają na wykrywanie już na etapie projektowania ewentualnych kolizji nowych obiektów z istniejącymi.

Pozwala to na szybkie wyeliminowanie błędów projektowych, które mogłyby spowodować znaczne opóźnienia realizacji a także wpłynąć na kosztorys inwestycji.

Korzyści wynikające z zastosowania analizy wykrywania kolizji:
  • Obniżenie kosztów inwestycji dzięki ciągłej analizie poprawności projektu oraz zapobieżeniu poprawkom na budowie.
  • Redukcja czasu realizacji, dzięki szybszemu wykryciu oraz wyeliminowaniu potencjalnych błędów projektowych np. kolizji instalacji.
  • Możliwość szybkiej, dokładnej i kompleksowej analizy modernizacji oraz przebudowy.

Wybrane projekty