Projekt został zrealizowany na potrzeby szczegółowej inwentaryzacji architektonicznej zewnętrza Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi. W celu wykonania dokumentacji obiekt został szczegółowo zeskanowany, realizując pomiar na około 150 stanowiskach skanera. Chmury punktów połączono i zorientowano do globalnego układu współrzędnych a także wyczyszczono z szumu pomiarowego.

Na podstawie zarejestrowanej chmury punktów wykonano precyzyjne rysunki elewacji oraz rzut połaci dachowej. Wysokorozdzielcza chmura punktów pozwoliła na wygenerowanie metrycznych ortoobrazów.

Produkty

połączona
chmura
punktów

dokumentacja
2D CAD

ortofotoplany

Lokalizacja

Łódź, Polska

Czas realizacji

2 dni w terenie, 12 dni opracowania w biurze

Materiał video

Zobacz również