Projekt zakładał opracowanie szczegółowej dokumentacji 2D CAD dla dwóch sąsiednich elewacji łódzkich kamienic. Celem projektu było stworzenie dokumentacji obrazującej aktualny stan elewacji zewnętrznych.

Obiekt został zeskanowany w wysokiej rozdzielczości, następnie pozyskane dane poddano filtracji z szumu pomiarowego i wykorzystano do opracowania rysunków CAD, poszczególnych elewacji. Połączona chmura punktów posłużyła także do wygenerowania metrycznych orotobrazów w kolorach intensywności odbicia.

Produkty

połączona
chmura
punktów

dokumentacja
2D CAD

ortofotoplany

Lokalizacja

Łódź, Polska

Czas realizacji

1 dzień w terenie, 4 dni opracowania w biurze

Materiał video

Zobacz również