Projekt obejmował zinwentaryzowanie kubatury hałdy pokopalnianej uzyskanej w wyniku eksploatacji węgla brunatnego. W celu pozyskania szczegółowych danych o obiekcie, przeprowadzono w terenie skaning laserowy 3D zrealizowany na około 50 stanowiskach. Zarejestrowana chmura punktów została poddana półautomatycznemu procesowi filtracji roślinności pokrywającej niektóre fragmenty zbocza opracowywanej hałdy. Wynikowo otrzymano wyczyszczoną chmurę punktów o średniej gęstości przestrzennej na poziomie około 3 cm.

Na podstawie chmury punktów opracowano model mesh 3D hałdy, który posłużył do obliczenia objętości składowanego materiału względem założonej płaszczyzny referencyjnej. Dodatkowo w wybranych miejscach utworzono przekroje w postaci rysunków 2D.

Produkty

połączona
chmura
punktów

model mesh 3D

dokumentacja
2D CAD

Lokalizacja

Szczerców, Polska

Czas realizacji

1 dzień w terenie, 3 dni opracowania w biurze

Materiał video

Zobacz również