Projekt obejmował inwentaryzację linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia w okolicach stacji elektroenergetycznej „Rogowiec”. Terenowe pozyskanie danych obejmowało skaning laserowy przewodów przesyłowych, izolatorów, instalacji odgromowej oraz słupów nośnych. Całość procesu przebiegła w temperaturze ok 15 OC, przy całkowitym zachmurzeniu, celem eliminacji rozciągliwości materiału.

Uzyskana chmura punktów posłużyła do utworzenia dokumentacji 2D CAD, a także modelu 3D CAD sieci przesyłowej. Opracowane dane stanowią dane bazowe do przyszłej okresowej analizy deformacji kabli energetycznych i określenia stopnia ich zużycia.

Produkty

połączona
chmura
punktów

dokumentacja
2D CAD

model 3D CAD

analiza deformacji

Lokalizacja

Bełchatów, Polska

Czas realizacji

1 dzień w terenie, 11 dni opracowania w biurze

Materiał video

Zobacz również