Projekt zakładał inwentaryzację obiektu mostowego i został zrealizowany na potrzeby badania deformacji obiektu liniowego pod wpływem obciążeń. W tym celu przeprowadzono prace terenowe wykorzystując technikę skaningu laserowego.

Zarejestrowana chmura punktów posłużyła do wykonania pełnej dokumentacji 2D obiektu, a także utworzenia wysokorozdzielczych ortoobrazów chmury punktów w odcieniach intensywności.

Na podstawie chmury punktów utworzono również wirtualny spacer po moście wykorzystując technikę TruView.

Pozyskane dane są punktem wyjściowym do okresowych badań deformacji obiektu.

Produkty

połączona
chmura
punktów

dokumentacja
2D CAD

ortoobrazy

TruView

analiza
deformacji

Lokalizacja

Warszawa, Polska

Czas realizacji

2 dni w terenie, 12 dni opracowania w biurze

Materiał video

Zobacz również