Celem projektu była inwentaryzacja zewnętrznej elewacji budynku, wraz z określeniem stanu zachowania. Na podstawie skanowania laserowego pozyskano kolorową chmurę punktów, którą wykorzystano do opracowania dokumentacji 2D w postaci rysunków elewacji.

Na podstawie zebranych danych wygenerowano wysokorozdzielcze, fotorealistyczne ortofotoplany.

Dodatkowo w celu sprawdzenia pionowości elewacji północnej i południowej wykonano mapy hipsometryczne.

Produkty

połączona
chmura
punktów

dokumentacja
2D CAD

ortofotoplany

mapy hipsometryczne

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski, Polska

Czas realizacji

1 dzień w terenie, 9 dni opracowania w biurze

Materiał video

Zobacz również