Oferujemy szeroki zakres usług związanych z generowaniem produktów i pozyskiwaniem informacji niezbędnych do badań i analiz archeologicznych. W zależności od oczekiwań Klienta opracowujemy barwne chmury punktów, dokumentacje CAD 2D, szczegółowe modele MESH z rzeczywistą teksturą oraz wizualizacje dla celów promocyjnych.

Specjalizujemy się w inwentaryzacji zarówno stanowisk archeologicznych jak i eksponatów, w tym celu wykorzystujemy metodę skaningu laserowego 3D oraz fotogrametrię naziemną i lotniczą .W zależności od rodzaju obiektu, jego dostępności oraz oczekiwanej dokumentacji przygotowujemy rysunki CAD 2D w postaci: rzutów, przekrojów, kładów, warstwic. Dodatkowo opracowujemy wysoce dokładne modele 3D z rzeczywistymi teksturami a także metryczne ortoobrazy.

Skaning laserowy jako narzędzie wiernie odzwierciedlające rzeczywistość idealnie sprawdza się w archeologii w zakresie translokacji wykopalisk. Zinwentaryzowanie wyrobiska archeologicznego w postaci kolorowej chmury punktów umożliwia precyzyjne odtworzenie wyglądu oraz rozmieszczenia przestrzennego znalezisk w dowolnym czasie i miejscu.

W odpowiedzi na zainteresowanie naszych klientów oferujemy również opracowanie modeli 3D znalezisk archeologicznych oraz odtworzenie w postaci druku 3D.

Główne korzyści
z zastosowania
skaningu laserowego
3D w ARCHEOLOGI:

Bezpieczeństwo

Wykorzystywana metoda jest nieinwazyjna dla inwentaryzowanych obiektów.

Czas

Krótszy czas pomiaru w odróżnieniu od metod klasycznych.

Wysoka jakość i szczegółowość

Skaning laserowy dostarcza wysokiej jakości oraz szczegółowości barwnych danych przestrzennych.

Uniwersalność

Dane pomiarowe udostępniane w wersji cyfrowej pozwalającej na przetwarzanie w dowolnym oprogramowaniu.

Nieinwazyjność

Pomiar nie powoduje zniszczeń obiektu.

Zobacz animacje

Archeologia

Zobacz również