Oferujemy opracowanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej obiektów architektonicznych, zrealizowanej w technologii BIM oraz CAD. Wykonujemy dokładne opracowania pełnej dokumentacji 2D: rysunki elewacji, rzuty, przekroje.

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania branży architektonicznej, oferujemy naszym Klientom inwentaryzacje powykonawcze opierające się na modelach 3D.

Przygotowujemy parametryczne modele BIM opracowywane w środowisku Autodesk Revit zgodnie ze standardami szczegółowości (LoD), a także modele CAD 3D zapisane do popularnych formatów źródłowych: .DWG, .DGN.

Inwentaryzacje architektoniczne ze względu na charakter obiektu, jego wielkość oraz złożoność, charakteryzują się różnym poziomem szczegółowości. Przed przystąpieniem do realizacji, ustalamy z klientem oczekiwany stopień szczegółowości przygotowywanych: modeli 3D, opracowań CAD.

Główne korzyści
z zastosowania
skaningu laserowego
3D w ARCHITEKTURZE:

Czas

Zredukowanie czasu pomiaru
w stosunku do metod klasycznych

Dokładność

Duża dokładność
pozyskanych danych

Jednoznaczność

Pomiar pełnej geometrii
obiektu i jego położenia

Koszty

Krótszy czas pomiaru
znacząco redukuje cenę

Zobacz animacje

Architektura

Zobacz również