Dostarczamy szczegółowe opracowania CAD 2D profili i przekrojów do audytów linii energetycznych w standardach PSE, a także wykonujemy modele 3D stacji energetycznych.

Oferujemy również analizy korytarzy przesyłowych określając ryzyko wystąpienia kolizji z szatą roślinną lub nieprawidłowym utrzymaniem linii. Dodatkowo realizujemy pomiary odkształceń pylonów energetycznych, ocenę postępu deformacji terenu w okolicy linii energetycznej oraz określenie naciągu kabli energetycznych na podstawie oceny zwisu.

Do pozyskania danych stosujemy naziemny skaning laserowy a także fotogrametrię lotniczą, na podstawie której opracowujemy wysokorozdzielcze ortofotomapy oraz Numeryczne Modele Terenu (NMT) i Pokrycia Terenu (NMPT).

Główne korzyści
z zastosowania
skaningu laserowego
3D w ENERGETYCE:

Dokładność

Duża dokładność pomiaru

Kompleksowość

Połączenie skaningu laserowego oraz fotogrametrii lotniczej pozwala na opracowanie dowolnego produktu

Nowe możliwości

Opracowane modele 3D stanowią podstawę dla analiz wytrzymałościowych

Bezpieczeństwo

Pomiar dokonywany jest ze znacznej odległości

Zobacz animacje

Energetyka

Zobacz również