Świadczymy usługi w zakresie inwentaryzacji powykonawczych: instalacji, maszyn oraz konstrukcji przemysłowych. Na podstawie precyzyjnych pomiarów opracowujemy kompleksowe dokumentacje CAD, a także modele 3D CAD (.DWG, .DGN). Oferujemy wykonanie analiz detekcji kolizji przebiegu elementów projektowanych z istniejącymi obiektami.

Proponujemy również opracowanie dokumentacji CAD przedstawiającej monitoring przemieszczeń i odkształceń obiektów zmieniających się w czasie. Metoda skaningu laserowego sprawdza się doskonale przy bezinwazyjnych pomiarach ciężko dostępnych miejsc.

Na podstawie zdobytego doświadczenia oferujemy swoje usługi w zakresie pomiaru oraz opracowań obiektów przemysłowych takich jak zakłady produkcyjne, elektrownie, zakłady chemiczne, rafinerie, platformy wiertnicze, huty, kopalnie.

Główne korzyści
z zastosowania
skaningu laserowego
3D w PRZEMYŚLE:

Nieinwazyjność

Pomiar odbywa się bez bezpośredniego kontaktu z obiektem.

Korzyści ekonomiczne

Modernizacja opracowanego obiektu realizowana jest sprawniej ze względu na kompletną dokumentację, a pomiary nie zakłócają produkcji.

Czas

Inwentaryzacja za pomocą skaningu laserowego 3D skraca czas pomiaru do minimum.

Bezpieczeństwo

Skanowanie nie wymaga wstrzymywania prowadzonych prac oraz umożliwia pomiar na odległość.

Nowe możliwości

Możliwości prowadzenia analiz wytrzymałościowych eksploatowanych obiektów.

Dokładność

Bardzo dokładne, kompletne pomiary inwentaryzacyjne.

Koszty

Oszczędność kosztów dzięki skróceniu czasu prac terenowych.

Zobacz animacje

Przemysł

Zobacz również