Przygotowujemy modele BIM wraz ze szczegółowymi bazami danych w środowiskach Autodesk Revit oraz ArchiCAD.

BIM (eng. Building Information Modeling) jest technologią, która zdobywa coraz większą popularność w Polsce, a także staje się standardem w pracach związanych z architekturą, przemysłem oraz ochroną zabytków. Doświadczenie krajów Europejskich a zwłaszcza Wielkiej Brytanii pokazuje, że nakłady związane z wdrożeniem technologii BIM szybko się zwracają i ostatecznie prowadzą do znacznej redukcji kosztów inwestycji od koncepcji aż do przekazania do użytkowania.

Dzięki wykorzystaniu technologii skaningu laserowego 3D oraz modelowania w środowisku BIM możemy tworzyć bardzo dokładne modele 3D, które wiernie odwzorują aktualny stan budynku oraz dostarczają dużo więcej informacji niż projekty powstałe w 2D.

Opracowywane modele BIM zawierają dodatkowo informacje o obiekcie i jego składowych tworząc jednocześnie bazę danych. Poszczególne elementy obiektu takie jak ściany, podłogi, dach, okna, drzwi są zdefiniowane i posiadają własne atrybuty, które mogą być dowolnie edytowane.

Przygotowane przez nas modele BIM stanowią narzędzie pozwalające na proste oraz szybkie zarządzanie całym budynkiem, planowanie rozbudowy lub przebudowy. Wykorzystanie modelu BIM pozwala na automatyczne generowanie dowolnych rzutów 2D, przekrojów oraz rysunków elewacji na podstawie zadanych płaszczyzn.

Oferujemy również zaimplementowanie technologii BIM przy modelowaniu instalacji: mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji wykorzystując środowisko Autodesk Revit MEP.

Opracowane modele BIM są idealnym narzędziem pracy dla inwestorów, projektantów, wykonawców oraz pozostałych użytkowników.

W celu implementacji przygotowane modele BIM przekazujemy zarówno w otwartym formacie .IFC pozwalającym na przenoszenie danych pomiędzy różnymi platformami, jak również w formacie natywnym .RFA dla środowiska Autodesk Revit.

Korzyści wynikające z zastosowania technologii BIM:
  • Obniżenie kosztów inwestycji oraz przygotowanie prawidłowej dokumentacji projektowej.
  • Redukcja czasu realizacji, dzięki szybszemu wykryciu oraz wyeliminowaniu błędów projektowych np. kolizji instalacji.
  • Możliwość bardzo precyzyjnego zaplanowania procesu budowy
  • Koordynacja współpracy między podmiotami biorącymi udział w inwestycji.

Wybrane projekty