Oferujemy opracowanie szczegółowej dokumentacji w postaci rysunków CAD, wysokorozdzielczych ortoobrazów (ortoplanów), animacji, wizualizacji oraz wirtualnych spacerów.

Inwentaryzacja powykonawcza w postaci cyfrowej chmury punktów pozwala w pełni odzwierciedlić aktualny wygląd obiektu, stanowi również znakomite narzędzie do przeprowadzenia prac konserwatorskich i budowlanych, umożliwiając jednocześnie zabezpieczenie i odtworzenie stanu archiwalnego.

Wykorzystanie w naszych działaniach skaningu laserowego oraz fotogrametrii bliskiego zasięgu pozwala nam na realizację opracowań charakteryzujących się wysoką dokładnością położenia przestrzennego, jak i jakością tekstury.

W zależności od warunków realizacyjnych, wymogów konserwatorskich oraz szczegółowości obiektu, opracowujemy rysunki CAD 2D (.DWG, .DGN), na których możemy szczegółowo zobrazować detale architektoniczne. Dodatkowo oferujemy opracowanie modeli BIM 3D oraz modeli MESH z wysokorozdzielczą teksturą.

Na podstawie barwnej chmury punktów opracowujemy wysokorozdzielcze, georeferencyjne ortoobrazy oraz wizualizacje pozwalające popularyzować wiedzę o zabytkach.

Główne korzyści
z zastosowania
skaningu laserowego
3D w INWENTARYZACJI ZABYTKÓW:

Kompleksowość

Wysoka gęstość informacji przestrzennych wraz z rzeczywistą barwą obiektu.

Dokładność

Wysoce dokładny i szczegółowy materiał pomiarowy pozwalający na opracowanie najmniejszych detali architektonicznych.

Nieinwazyjność

Brak kontaktu z mierzonych obiektem.

Atrakcyjne formy prezentacji

Wykorzystanie wysokorozdzielczych ortoobrazów oraz wizualizacji.

Łatwość archiwizacji

Cyfrowe dane są prostsze w przechowywaniu w porównaniu z dokumentami tradycyjnymi.

Zobacz animacje

Zabytki

Zobacz również