Na podstawie skaningu laserowego 3D dostarczamy
surowe dane w postaci chmury punktów.

W ramach naszych usług wykorzystujemy skaning laserowy 3D, który jest efektywną i szybką metodą pozwalającą na uzyskanie szczegółowych, trójwymiarowych danych wiernie odzwierciedlających geometrię obiektu oraz otoczenia, w postaci tak zwanej chmury punktów. Obecnie skaning laserowy 3D stanowi podstawową technologię pozyskiwania informacji geometrycznej, a jego zastosowanie z powodzeniem wykorzystywane jest w architekturze, przemyśle, ochronie zabytków oraz górnictwie.

Na podstawie skaningu laserowego 3D dostarczamy chmury punktów w odcieniach szarości wraz z zarejestrowaną intensywnością odbicia.

Dodatkowo chmury punktów mogą być zarejestrowane w naturalnych barwach RGB tworząc tak zwane kolorowe chmury punktów, które pozwalają łatwo identyfikować odtworzone obiekty.

Chmury punktów stanowią w naszych opracowaniach materiał źródłowy na podstawie którego przeprowadzamy dalszą obróbkę danych realizując produkty CAD 2D, 3D oraz wiele innych. W odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów dostarczamy również surowe dane w postaci połączonych i wyrównanych chmur punktów wraz z raportami dokładności procesu rejestracji. Dodatkowo na życzenie Zamawiającego, nadajemy georeferencję w wybranym układzie współrzędnych.

Wymiany danych dokonujemy
poprzez eksport chmury
punktów do następujących
formatów:

Dostarczając surowe dane zapewniamy również wsparcie techniczne w zastosowaniu chmury punktów w oprogramowaniu Klienta lub oferujemy rozwiązania alternatywne polegające na wykorzystaniu oprogramowania bezpłatnego. W swoim działaniu dążymy do przedstawienia rozwiązań technologicznych pozwalających Klientowi na kompleksowe wykorzystanie pozyskanych danych.

.PTX .PTS,
XYZ

standard
ASCII formats

.IMP

Leica
formats

LandXML

.E57

.LAS

.POD

Pointools and
Bentley format

.PCG and RCS

AutoDesk
formats

.ZFC

Aveva,LFM
Modeller format

Chmura punktów.

Wybrane projekty